TUTOPLAST® CANCELLOUS-SPONGİOSA CHIPS

TUTOPLAST® CANCELLOUS-SPONGİOSA CHIPS
  • Gamma ışınları ile sterilize edilmiş, Tutoplast® işlemi kullanılarak korunmuş insan kaynaklı kanselöz kemik chips
  • Tutoplast® Cancellous Chips greft yeniden modelleme ile vital, vaskülarize kemik dokusunun üretimi için bir rehber görevi görür.

Endikasyonlar

Kemik defektlerini kaplamak veya doldurmak ya da yeni kemik yapıları oluşturmak. Ortopedistlerden ve maksillofasyal ameliyatlardan olumlu bildirimler elde edilmiştir. Diğer cerrahi alanlarda başka başarılı uygulamalar da ortaya konmuştur.

Özellikler & Avantajlar

  • DIN EN 556-1’e göre steril
  • SAL (Sterilite Güvence Seviyesi) 10-6’ya ulaşan güvenlik
  • Biyolojik olarak uyumlu
  • Çeşitli ölçülerde mevcuttur
  • Tamamen şekillendirilebilir

Sterilizasyon: Tutoplast® Doku Sterilizasyonu Prosesi ile sterilize edildi.