TUTOPLAST® FASCIA TEMPORALIS

TUTOPLAST® FASCIA TEMPORALIS
  • Gama ışınlarıyla sterilize edilmiş, dehidrate insan kaynaklı fasiya temporalis
  • Tutoplast® Fascia temporalis greft vital, vaskülarize dokunun üretimi için bir rehber görevini görür.

Endikasyonlar

Tutoplast® Fascia temporalis kulak zarı ve işitsel kanal katmanı için replasman olarak çok iyi uyumludur.

Özellikler & Avantajlar

  • DIN EN 556-1’e göre Steril,
  • SAL (Sterilite Güvence Seviyesi) 10-6’ya ulaşan güvenlik
  • Biyolojik olarak uyumlu
  • Tamamen şekillendirilebilir
  • Çeşitli ölçülerde mevcuttur

Sterilizasyon: Tutoplast® Doku Sterilizasyonu Prosesi ile sterilize edildi.